สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NPPN Company

Categories: News.

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NPPN Company พวกเราเป็นบริษัทเพื่อการออกแบบ และวิจัยในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการใช้ชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบัน ซึ่งบริษัทของเรามีการทำวิจัยในระดับนานาชาติ และต้องการเป็นเหมือนห้องสมุดที่รวบรวมแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน

NPPN Company ก่อตั้งเมื่อปี 2016 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเครือข่ายการออกแบบสถาปัตยกรรม และมีสำนักงานอยู่ 3 แห่ง คือที่กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) กรุงโซล (ประเทศเกาหลีใต้) และกรุงโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงงานทางด้านการก่อสร้าง

สิ่งที่เราให้ความสำคัญในการออกแบบสำหรับ ‘พื้นที่ในอนาคต’ คือ ความรู้ในการออกแบบเชิงทดลอง และมุ่งเน้นการออกแบบเมืองที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น พื้นที่รับน้ำ การป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งทางด้าน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และมีความเหมาะสมตามแต่ละพื้นที่